راههای ارتباطی با ما
info@aryafile.ir 50002219074 09910385843

ادله اثبات دعوي

مقدمه:
ادله اثبات دعوي مجموعه و سايلي است كه براي اثبات دعوي در مراجع قضائي مورد استفاده قرار مي‌گيرد واصل 166 قانون اساسي در اين موارد مي‌گويند: (احكام دادگاهها بايد مستند مستدل به مواد قانون و اصولي باشد همچنين  برا ساس آن حكم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ك مصوب 1378 مي‌گويند: (راي دادگاه بايد مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد كه بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدونه بيايد زيرا ذكر جهات و دلائل در راي اين امكان را فراهم مي‌سازد. كه طرفين دعوي با ملاحظه حكم صادره به صحت حكم صادره پي برده و تضمين براي آزادي و حقوق فردي به شمار مي‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب مي‌شود كه در رسيدگي و صدور راي منتهاي دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجيه و استدلال به تفاسير قضائي بار علمي داده و موجب صدور رويه هاي قضائي شايسته و صدور احكام عادلانه مي‌گردد.


فهرست:
فصل اول - كليات
مبحث اول: تعريف
گفتار اول: دليل
گفتار دوم: اثبات
بند اول: اثبات جرم از طريق خاص
بنددوم: دلايل فاقد ارزش اثباتي
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانين موضوعه ايران قبل و بعد از انقلاب  
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حكم
مبحث چهارم: تامين دليل
گفتار اول: تامين دليل براي جرم واقع شده
گفتار دوم: تامين دليل براي جرم احتمالي
گفتار سوم: پرونده تامين دلايل در اثبات جرم

فصل دوم- ادله اثبات دعوي كيفري
مبحث اول: معاينه محل
مبحث اول: معاينه محل
گفتاراول: دليل ضرورت معاينه محل
گفتار دوم: اشخاص مامور معاينه
گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم
گفتار چهارم: نتايج حفظ صحنه جرم:
مبحث دوم: تحقيق محلي
گفتار اول: شناسائي تحقيق محلي
گفتار دوم: حضور ضروري افراد در تحقيق محلي
مبحث سوم: كارشناس
گفتار اول: انجام تحقيق وسيله خبره
گفتار دوم: پرسشهاي قاضي از اهل خبره
گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره
گفتار چهارم: تشخيص هويت متوفي و علت مرگ
بند اول: تشخيص هويت:
بند دوم: تشخيص علت مرگ
گفتار پنجم: تشخيص جنون متهم
بند اول: تكليف متهم
بند دوم: تكليف مجني عليه
مبحث چهارم: تفتيش منازل و اماكن
گفتار اول: تفتيش و بازرسي منزل
گفتار دوم: بازرسي اماكن و اشيا
مبحث پنجم: اقرار
گفتار اول: تعريف اقرار
بند اول: اخبار بودن
بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم
بند چهارم: صراحت و قاطعيت اقرار
گفتار دوم: اقرار به عنوان دليل در امور كيفري
گفتار سوم: انكار بعد از اقرار  
گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار
مبحث ششم: اسناد
گفتار اول: موقعيت سند در دادرسي كيفري
گفتار دوم: استكتاب سند
گفتار سوم: اساس تطبيق
مبحث هفتم: شهادت
گفتار اول: تعريف شهادت
گفتار دوم: شرايط شاهد:
بند اول: شرط بلوغ
بند دوم: شرط عقل
بند سوم: شرط ايمان
بند چهارم: طهارت مولد
بند پنجم: عدالت شاهد
بند ششم: عدم انتفاع مشخص  
بند هفتم: عدم دشمني دنيوي  
بند هشتم: عدم اشتغال به تكدي و لگردي
گفتار سوم: تشريفات استماع شهادت از شهود
بند اول: احضار شهود
بند دوم: جلب شهود
بند سوم: چگونگي اداء شهادت
بند چهارم: باز جوئي شهود مقيم خارج از كشور
گفتار چهارم: شهادت در حدود
2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و يا شهادت دادن چهار مرد به ديدن ثابت مي‌شود پس در لواط هم شهادت پذيرفته شده است.
گفتار پنجم: شهادت در قصاص
مبحث هشتم: امارات
گفتار اول: انواع اماره
گفتار دوم: تفاوت بين اماره قضائي و قانوني  
مبحث نهم: قسامه
گفتار اول: تعريف قسامه
گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور كيفري
گفتار سوم: تعريف لوث
گفتار چهارم: آيا در قسامه لوث معتبر است؟  
گفتار پنجم: آيا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل مي‌شود؟
گفتار ششم: موانع حصول لوث
مبحث دهم: علم قاضي
گفتار اول: دليل بودن علم قاضي
گفتار دوم: حجيت علم قاضي از نظر فقهاي اماميه.


محتوی فایل دانلودی

در قالب Word و قابل ویرایش



12,000 تومان
پرداخت و دانلود
تعداد مشاهده
2799
فرمت فایل دانلودی
.rar
حجم فایل
59 کیلوبایت
تعداد صفحات
77
مشکلی پیش اومده؟
مهسا دلیجانی
کد کاربری 340

دارای 18,279 فایل
885 کاربر ثبت نام شده
9,576 فروش موفق