راههای ارتباطی با ما
info@aryafile.ir 50002219074 09910385843

پایان نامه بررسی احکام فقهی و حقوقی سقط جنین در حقوق ایران

مقدمه
سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .
منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است ۱ . علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .
در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به ” قتل و ضرب و جرح عمدی ” مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد ۱۸۰ تا ۱۸۴ بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح ” سقط حمل عمدی ” را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است .

فهرست
مقدمه
مبحث اول
تعریف سقط جنین یا سقط حمل و ضابطه تشخیص آن
تعریف سقط جنین یا سقط حمل و ضابطه تشخیص آن
تعریف سقط جنین یا سقط حمل
دیه جنین در مراحل مختلف حیات
اقسام سقط جنین و عناصر آن
عناصر سقط جنین عمدی
عنصر مادی
سو نیت یا قصد مجرمانه مرتکب ( عنصر روانی )
سقط جنین شبه عمد و خطای محض و غیر عمدی
سقط جنین غیرعمدی و خطای محض
سقط جنین غیرعمدی و عناصر آن
وضع حمل قبل از موعد طبیعی زایمان
وقوع خطا از ناحیه مرتکب
تکمله
بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین
حجه السلام و المسلمین خلیل قبله ای
انواع جنایات
جنایت بر بهائم و جمادات
جنایت بر انسان
جنایت در فقه امامیه
گفتار نخست _ احکام تکلیفی سقط جنین
اسقاط جنین قبل از پیدایش روح
اسقاط جنین بعد از پیدایش روح
قسم اول _ اگر کارشناسان تشخیص بدهند که وجود حمل باعث مرگ مادر یا حتی موجب ضرر بر او می شود
قسم دوم _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بدون هیچ ضرری به مادر
مذهب حنفیه
مذهب مالکیه
مذهب شافعیه
مذهب حنابله
فقه امامیه
مذهب الامامیه
عنوان جنایت
وجوب دیه
کفاره
گفتار دوم _ اثبات دیه یا قصاص برمباشر جنایت
فرع ۱ _ سقط جنین قبل از پیدایش روح
فرع ۲ _ سقط جنین بعد از پیدایش روح در صورتی که مرده ساقط شود.
فرع ۳ _ حمل در اثر جنایت زنده ساقط شود و سپس بمیرد.
گفتار سوم _ در بیان اینکه چه کسانی از دیه یا قصاص ارث می برند؟
فرض ۱ _ جنایت از جانب یکی جانی بیگانه بدون رضایت پدر و مادر
نظریه فقها درباره وصیت
نظریه فقها در ارث دیه
نظریه فقها درباره دیون مقتول
اقسام فعل
قتل عمد
قتل شبه عمد
خطای محض
نقد و بررسی
قتل به مباشرت و تسبیب
نظری فقهای امامیه
نظری فقهای امامیه
کفاره قتل
کلمات فقها
نقد و بررسی
کفاره قتل عمد
گفتار نخست
گفتار دوم
کفاره قتل خطایی
نظریه فقها
منابع


محتوی فایل دانلودی

در قالب Word و قابل ویرایش13,000 تومان
پرداخت و دانلود
تعداد مشاهده
3909
فرمت فایل دانلودی
.rar
حجم فایل
39 کیلوبایت
تعداد صفحات
50
مشکلی پیش اومده؟
مهسا دلیجانی
کد کاربری 340

دارای 18,279 فایل
885 کاربر ثبت نام شده
9,576 فروش موفق