راههای ارتباطی با ما
info@aryafile.ir 50002219074 09910385843

بررسی تئوری بازی

مقدمه
در این آغازین فصل بنا است ابتدا به مفهوم « بازی» و اصطلاحات رایج در «نظریه بازی‌ها» پرداخته ‌شود، سپس  مروری بر تاریخچه نظریه بازی‌ها انجام ‌شود و پس از آن به طور مفصل بازی‌های ایستا با اطلاعات کامل بررسی ‌شود. در پایان فصل، بازی‌‌هایی که به سادگی قابل فهم می‌باشند و خیلی ازآن‌ها در زندگی روزمره رواج دارند بیان می‌شود.

نظریه بازی ها چیست؟
قبل از این‌که به مفهوم نظریه ی بازی ها پرداخته شود باید مقصود از «بازی» را مشخص شود .کلمه بازی که در میان عامه ی مردم استفاده می شود، در برگیرنده‌ مفاهیمی همچون بازی های ورزش، انواع قمار، شطرنج، شرط بندی است و کمتر در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... استفاده می شود. در بازی های عامیانه فوق حداقل دو نفر (دو طرف) حضور دارند و هر یک از دو طرف برای  برد تلاش می کند، اما نتیجه ممکن است برد، باخت یا تساوی باشد.
تعریف 1-2-1(بازی): آن چه در نظریه ی بازی ها به آن «بازی» اطلاق می شود عبارت است از:«شرایطی که در آن تصمیم هر فرد بر تصمیم فرد دیگر تأثیر بگذارد و تمام افرادی که در آن شرایط قرار دارند به این نکته واقف باشند»، لذا «رقابت»  و «همکاری» می تواند به عنوان یک بازی تلقی شود .
براین اساس «نظریه بازی» عبارت است از :«علمی که به مطالعه تصمیم گیری افراد در شرایط تعامل با دیگران می پردازد ». به تعبیر دیگر نظریه‌ی بازی ها علم مطالعه‌ی بازی‌ها است و می خواهد نشان که وقتی افراد در شرایط یک بازی قرار می گیرند چگونه می توانند تصمیم عاقلانه بگیرند. نظریه ی بازی ها می خواهد اصول و قاعده تصمیم گیری را در شرایط تعاملی به بازیکنان یک بازی نشان  دهد .
از نظریه ی بازی ها می توان در موارد زیادی استفاده کرد که از مهمترین آنها تحلیل بازی های دنیای واقع، پیش بینی وقایع و ارائه راه‌کار می‌ باشد و از این طریق است که می توان انتخاب درست را به بازیکنان یک بازی نشان داد.


فهرست:
فصل اول: مفاهیم و مقدمات نظریه بازی‌ها                           
1-1 مقدمه                                                                            
1-2 نظریه بازی‌ها چیست؟                                                                                      
1-3 مفاهیم و اصطلاحات نظریه بازی‌ها                                                                      
1-4 طبقه بندی بازی‌ها                                                                     
1-4-1 ایستایی یا پویایی بازی                                                                               
1-4-2 تعداد دفعات انجام بازی   
1-4-3 تقسیم بندی بازی ها از نظر اطلاعات                                                           
1-4-4 ثابت یا متغیر بودن قواعد بازی                                                                    
1-4-5 همکارانه یا غیر همکارانه بودن                                                                    
1-5 تاریخچه ی نظریه ی بازی ها                                                                               
1-6 فرم ماتریسی بازی های ایستا با اطلاعات کامل                                    
1-7 فرم استراتژیک بازی                                                                    
1-8 بازی متقارن                                                                 
1-9 آیا فقط رقابت منجر به بازی می شود؟                                                               
1-10 استراتژی غالب                                                                   
1-11 معمای زندانی                                                        
1-11-1 معمای زندانی چند نفره                                                                          
1-11-2 چراغ راهنمایی                                                                                       
1-11-3 همکاری یا عدم همکاری                                                                      
1- 12 بازی جوجه                                                                                                   
1-12-1 جوجه چند نفره                                                             
1-13 شکار گوزن                                                                                                    
1-14 بن بست                                                                          
فصل دوم: حل بازی های ماتریسی (تعادل نش)
2-1مقدمه                                                                                                              
2-2  انتخاب استراتژی غالب                                                                                   
2-3 حذف استراتژی های مغلوب                                                                             
2-4 حذف استراتژی‌هایی که بهترین پاسخ نیستند                                                     
2-5  انتخاب استراتژی بهترین پاسخ(تعادل نش)                                                       
2-6 روش مینی ماکس(برای بازی های مجموع ثابت)                                               
2-7   بازی ایستا با اطلاعات کامل با استراتژی پیوسته                                                
2-8 تعادل نش مختلط                                                                                             
2-8-1 فرم استراتژیک بازی با استراتژی های مختلط                                            
2-9 حل ترسیمی بازی های ماتریسی                                                                        
2-9-1 روش ترسیمی برای بازی های با مجموع ثابت                                            
2-9-2 حل بازی مجموع ثابت 2×2در حالت کلی                                               
2-9-3 روش ترسیمی برای بازی های با مجموع غیر ثابت                                     
2-9-4 حل بازی مجموع غیر ثابت2×2 در حالت کلی                                       
2-9-5 یک نتیجه دیگر به ظاهر خلاف انتظار در تعادل نش                                   
2-10 حل بازی های ماتریسی به روش برنامه ریزی خطی                                          
2-11 کاربردی از نظریه بازی‌ها                                                                               
فصل سوم: بازی های نامتناهی
3-1 مقدمه                                                                                                             102
3-2 چرا قضیه‌ی اساسی نش برای بازی‌های نامتناهی برقرار نیست؟                          
3-3 ویژگی‌های تعادل نش در بازی‌های نامتناهی                                                    
3-4 وجود تعادل نش در بازی‌های متناهی و نامتناهی                                               
3-5 چند مثال                                                                                                        
3-5-1 چند نکته                                                                                              
فصل چهارم: بازی های فازی
4 -1 مقدمه                                                                                                           
4-2 اعداد فازی و روابط بین آن ها                                                                        
4-3 بازی¬های فازی و تعادل در آن ها                                  
4-4 رابطه بازی فازی با بازی دو ماتریسی غیر فازی                                                 
4-5 ارتباط مقادیر بازی‌های فازی با اندازه‌های امکان و ضرورت                              
مراجع                                                                                                       
محتوی فایل دانلودی

در قالب Word وقابل ویرایش15,000 تومان
پرداخت و دانلود
تعداد مشاهده
10838
فرمت فایل دانلودی
.docx
حجم فایل
580 کیلوبایت
تعداد صفحات
153
مشکلی پیش اومده؟
فایل یار
کد کاربری 314
فروشگاه کاربر

دارای 58,471 فایل
1,196 کاربر ثبت نام شده
19,109 فروش موفق