راههای ارتباطی با ما
info@aryafile.ir 50002219074 09910385843

پروژه در مورد فیلترهای اکتیو در هارمونیک ها

پروژه فیلترهای اکتیو در هارمونیک ها:

چکیده:
با توجه به دامنه وسیع استفاده از مبدل های الکترونیک قدرت، و ایجاد هارمونیک های جریان ناشی از کاربرد آنها در شبکه توزیع استفاده از فیلتر اکتیو به منظور حذف اثر هارمونیک ها همیشه مورد توجه بوده است. در این پروژه روشی جهت بهبود کیفیت توان با استفاده از فیلتر فعال موازی با بکارگیری روش کنترل برداری ارایه شده است و عملکرد فیلتر در جبرانشای و حذف اعوجاجات
هارمونیکی ، تصحیح ضریب قدرت ، شرایط بار نامتعادل و تغییرات در شرایط بار مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین یک استراتژی جدید مبتنی بر فیلتر اکتیو قدرت ارایه می شود. فیلتر اکتیو مدل سازی و شبیه سازی گردیده است. Simulink/MATLAB پیشنهادی در محیط

کلمات کلیدی: فیلتر اکتیو، کنترل برداری ، هارمونیک ، شبکه توزیع ، کیفیت توان ، اینورتر جریان ، کنترل هیسترزیس.


فهرست:
چکیده
مقدمه
بررسی شبکه های انتقال AC,DC
تاریخچه شبکه های HVDC
اساس هارمونیک ها
تشدید
اثر هارمونیک ها بر خازن
دستگاه های مسدود کننده هارمونیک ها
مشکلات کیفیت توان شبکه های توزیع دارای منابع تولید پراکنده
تغییرات آرام یا سریع ولتاژ
هارمونیکها و هارمونیکهای میانی
هارمونیک های تولیدی توسط شبکه HVDC
بررسی هارمونیک های تولید شده
حذف هارمونیک شبکه HVDC (فیلترینگ)
انواع فیلترها
انواع فیلترهای بهبود کیفیت توان
فیلترهای پسیو
فیلترهای اکتیو
فیلترهای هیبرید
موقعیت
اتصال سری یا موازی
نحوه تنظیم
تاثیر امپدانس شبکه بر روی فیلترینگ
طراحی فیلترهای تنظیم شونده
انحراف فرکانسی
مدل طرف AC,DC  شبکه های HVDC و اثر هارمونیک های ناشناخته بر مدل مزبور
فیلترهای فعال شبکه HVDC
مدار معادل مبدل ( از سمتDC)
فیلتر غیر فعال ( پسیو ) سمت DC
فیلتر فعال ( اکتیو ) سمت DC
محاسبات حالت دائمی فیلتر فعال
شمای کنترلی باند تلرانس
فیلتر فعال در سمت AC
خلاصه ای از عملکرد فیلتر غیر فعال سمتAC
فیلتر فعال طرف AC
روش تزریق مستقیم
فیلتر غیر فعال بالا گذر تغییر داده شده
ارائه روشی به منظور کنترل فیلتر قدرت اکتیو جهت بهبود شاخص های کیفیت توان درسیستم های توزیع
ساختار کلی سیستم و استراتژی کنترلی
محاسبه جریان مرجع منبع
محاسبه جریان مرجع جبرانساز
اینورتر جریان با روش کنترل هیسترزیس
مدلسازی و شبیه سازی فیلتر اکتیو فعال
عملکرد سیستم در شرایط مختلف هارمونیکی بار غیر خطی
مدلسازی ریاضی فیلترهای فعال قدرت بمنظور بهسازی کیفیت توان در شبکه توزیع
ساختار عنصر بهساز کیفیت توان
مدل سازی فیلتر فعال قدرت
نتایج حاصل از شبیه سازی
نتیجه گیری
روشی جدید برای کنترل یک فیلتر فعال تک فاز بری کاهش هارمونیک
نتایج تحلیل و شبیه سازی
شبیه سازی کامپیوتر شبکه HVDC  و نتایج آن به کمک نم افزار EMTP
شبیه سازی تجهیزات شبکه انتقال HVDC
شبیه سازی شبکه قدرت (منابع قدرت)
شبیه سازی ترانسفورماتور سه فازه
شبیه سازی فیلترهای AC,DC
نتایج حاصل از شبیه سازی شبکه انتقال HVDC
نتایج حاصل از شبیه سازی فیلتر فعال
نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
ضمیمه الف
امپدانس شبکه و تأثیر آن در طراحی فیلتر
مراجع


محتوی فایل دانلودی

در قالب PDF20,000 تومان
پرداخت و دانلود
تعداد مشاهده
4188
فرمت فایل دانلودی
.PDF
حجم فایل
4,594 کیلوبایت
تعداد صفحات
111
مشکلی پیش اومده؟
معین شهبازی
کد کاربری 361

دارای 18,336 فایل
885 کاربر ثبت نام شده
9,576 فروش موفق