راههای ارتباطی با ما
info@aryafile.ir 50002219074 09910385843

تحقیق بررسی ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان

تحقیق با موضوع بررسی ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان،
درقالب ورد، در 142 صفحه، قابل ویرایش


فهرســـــت مطالــــــب:

چکیده      
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-    مقدمه   
1-2-    بیان مسأله   
1-3-    اهمیت و ضرورت انجام تحقیق   
1-4-    اهداف تحقیق   
1-5-    فرضیه های تحقیق  
1-6-    سؤال های تحقیق   
1-7-    مدل تحقیق   
1-8-    جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق   
1-9-    تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق   
1-10-    ساختار تحقیق   

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1-    مقدمه   
بخش اول: مبانی نظری مدیریت دانش   
2-2-    تعریف دانش   
2-3-    انواع دانش‏ 
2-4-    اهميت دانش   
2-5-    مدیریت دانش   
2-6-    تاریخچه مدیریت دانش   
2-7-    اهداف و مزایای مدیریت دانش   
2-8-    اصول مدیریت دانش   
2-9-    مدیریت داده ها، مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش   
2-10-    مدلهای مديريت دانش   
2-10-1-مدل هيسيگ   
2-10-2-مدل مك الروي   
2-10-3-مدل بوكوويتز و ويليامز   
2-10-4-مدل پایه های ساختمان دانش   
2-11-    دﻻﻳﻞ ﺷﻜﺴﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ  
2-12-    عوامل اساسی موفقیت در مدیریت دانش   
بخش دوم- مبانی نظری فشار روانی   
2-13-    واژه كاوي استرس   
2-14-    تعریف استرس   
2-15-    اهمیت و پیامدهای فشار روانی شغلی   
2-16-    افسانه هاي مربوط به فشار روانی امور اجرايي   
2-17-    انواع مختلف استرس   
2-18-    انواع مشاغل بر حسب استرس   
2-19-    علایم و عوامل فشار روانی شغلي   
2-20-    مديريت استرس 
بخش سوم- پیشینه تحقیق   
2-21-    پیشینه پژوهش های خارجی   
2-22-    پیشینه پژوهش های داخلی  

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1-    مقدمه   
3-2-    روش شناسی تحقيق   
3-3-    متغیرهای تحقیق   
3-4-    روش و ابزار گرد آوري اطلاعات   
3-5-    جامعه آماري تحقیق   
3-6-    نمونه آماري   
3-7-    روش نمونه گيري   
3-8-    قلمرو تحقيق   
3-9-    ابزار سنجش   
3-10-    بخش سنجش ایجاد دانش   
3-11-    بخش سنجش اکتساب دانش   
3-12-    بخش سنجش ذخیره دانش   
3-13-    بخش سنجش توزیع دانش   
3-14-    بخش سنجش نگهداری دانش   
3-15-    بخش سنجش فشارروانی   
3-16-    اعتبار و روایی  ابزار تحقیق   
3-16-1-روايي پرسشنامه   
3-16-2-پايايي پرسشنامه   
3-17-    روش‌های تجزيه و تحليل اطلاعات   

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-    مقدمه   
4-2-    بخش تحلیل توصیفی تحقیق   
4-2-1-    جنسیت   
4-2-2-    تأهل   
4-2-3-    تحصیلات   
4-2-4-    سن   
4-3-    بخش تحلیل استنباطی تحقیق   
4-4-    اولویت بندی ابعاد تأثیرگذار مدیریت دانش بر روی فشار روانی کارکنان   

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-    مقدمه   
5-2-    نتایج سؤالات تحقیق   
5-3-    پیشنهادات تحقیق 
5-3-1-    پیشنهادات اجرایی   
5-3-2-    پیشنهادات پژهشی تحقیقی   
5-4-    محدودیت‏های تحقیق   
پیوست ها  
منابع و مآخذ
منابع فارسي  
منابع انگلیسی   
چکیده انگلیسی   
محتوی فایل دانلودی

مناسب برای دانشجویان رشته مديريت19,900 تومان
پرداخت و دانلود
تعداد مشاهده
43
فرمت فایل دانلودی
.rar
حجم فایل
878 کیلوبایت
تعداد صفحات
142
مشکلی پیش اومده؟
فایل یار
کد کاربری 314
فروشگاه کاربر

دارای 19,596 فایل
917 کاربر ثبت نام شده
10,359 فروش موفق