راههای ارتباطی با ما
info@aryafile.ir 50002219074 09910385843

مبانی نظری و سوابق بژوهش در مورد تعاریف و فرایند توانمندسازی سازمانی

مبانی نظری و سوابق بژوهش در مورد تعاریف و فرایند توانمندسازی سازمانی،
درقالب ورد، در 46 صفحه، قابل ویرایش


فهرســـــت مطالــــــب:
2-1- مقدمه   
2-2- بخش اول: توانمند سازی   
2-2-1- تاریخچه توانمند سازی   
2-2-2- تعاریف توانمند سازی   
2-2-3- زمینه های توانمند سازی   
2-2-4- سطوح توانمند سازی   
2-2-5 -كليد تواناسازي منابع انساني   
2-2-6- فرايند توانمندسازي   
2-2-7-  استراتژي هاي توانمند سازي   
2-2-8-  توانمند سازی کارکنان در سازمانها   
2-2-9-  عوامل مؤثر بر توانمند سازی  
2-2-10- فرهنگ توانمند سازی   
2-2-11-توانمندسازی، اختیار و قدرت   
2-2-12-توانمند سازی و سازمان  
2-2-13- ویژگی سازمان های  توانمند  
2-2-14- مزایای توانمند سازی
2-2-15- دام های توانمند سازی   
2-2-16- نظرات منتقدین دربارۀ توانمندسازی کارکنان   
2-2-17- نتایج تحقیقات قبلی    
2-5- پیشینه تحقیق   
2-5- 1- پیشینه توانمندسازی   
2-5-2- پیشینه حکمرانی خوب

منابع و مآخذ 
منابع فارسی   
منابع انگلیسی    


قسمتی از متن:

تاریخچه توانمند سازی
اكنون حضور فعالانه سازمان در عرصه رقابت و تكنولوژي و پيدايش مشاغل جديد و لزوم چند مهارتي شدن كاركنان، توانمندسازي آنان را امري اجتناب ناپذير كرده است. توانمندسازي، تكنيكي نوين و موثر در جهت ارتقاي بهره وري سازمان توسط بهره گيري از توان كاركنان است. كاركنان به واسطه دانش، تجربه و انگيزه خود صاحب قدرت نهفته هستند و در واقع توانمندسازي آزاد كردن اين قدرت است. اين تكنيك، ظرفيت هاي بالقوه اي براي بهره برداري از سرچشمه توانايي انساني در اختيار مي گذارد و در يك محيط سالم سازماني روشي متعادل را در بين اعمال كنترل كامل از سوي مديريت و آزادي عمل كامل كاركنان پيشنهاد مي كند. از طريق برنامه هاي توانمندسازي، ظرفيت هاي كاري با تفويض اختيار، افزايش مسؤوليت، خودمختاري در تصميم گيري و احساس خودكارآمدي، افزايش م ي يابد و در نتيجه بهره وري و اثربخشي سازمان نيز بالا مي رود، از سوی دیگر از طريق توانمندسازي، مديران به توانايي كاركنان براي انجام وظايف خود در سطح بالاتر اعتماد نشان مي دهند.
سالیوان (1994) اشاره دارد که تا سال 1990 از توانمندی به عنوان مدیریت مشارکت جو، کنترل جامع  کیفیت، توسعه فردی، دوایر کیفی و برنامه ریزی استراتژیک سخن به میان آمده  است. از سال 1990 به بعد تعریف دقیق تری از توانمند سازی  ارائه  شده وجنبه فردی و سازمانی آن مطرح شده است. موفقیت این سیاست در هر سازمانی متفاوت از سازمان های دیگر است. توانمندسازی در هر سازمانی به طبیعت، فرهنگ و نیازهای آن بستگی دارد. محققین دیگر از زوایای مختلف به آن نگریسته اند. به عنوان مثال خود کنترلی، خود مدیریت شغلی ، گروه های تیمی، سیستم های پرداخت مبتنی بر عملکرد و... همگی تواناسازی خوانده شده اند(سالیوان، 1994، 109).
منون  آن را حالت توانایی ذکر می کند. موضوعاتی مانند غنی سازی شغلی، پرداخت بر اساس عملکرد، سهم کارگران از کارخانه تنها به تواناسازی فردی بر نمی گردد، بلکه اینها تکنیک های مدیریتی هستند که توانمندی را ایجاد و تمهیداتی را فراهم می نمایند تا کارکنان به حالت توانمندی خو بگیرند، و بین توانمند سازی و محیطی که مدیران برای آن ایجاد می کنند انتخاب نمایند(منون، 1995، 71) .
محتوی فایل دانلودی

مناسب برای دانشجویان رشته مديريت19,900 تومان
پرداخت و دانلود
تعداد مشاهده
39
فرمت فایل دانلودی
.docx
حجم فایل
123 کیلوبایت
تعداد صفحات
46
مشکلی پیش اومده؟
فایل یار
کد کاربری 314
فروشگاه کاربر

دارای 19,596 فایل
917 کاربر ثبت نام شده
10,363 فروش موفق