راههای ارتباطی با ما
info@aryafile.ir 50002219074 09910385843

تحقیق بررسی تاثیر ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی

تحقیق با موضوع بررسی تاثیر ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی،
درقالب ورد، در 144 صفحه، قابل ویرایش


فهرســـــت مطالــــــب:

فصل اول:کلیات تحقیق
1-1-مقدمه   
1-2 عنوان تحقیق   
1-3 بیان مسأله   
1-4- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق   
1-5 اهداف تحقیق  
1-5-1 اهدف اصلی   
1-5-2  اهداف فرعی   
1-6 فرضیات تحقیق   
1-6-1 فرضیه اصلی تحقیق   
1-6-2 فرضیه های فرعی تحقیق   
1-7 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها   
1-7-1 تعاریف نظری متغیرها   
1-7-2 تعاریف عملی متغیرها   

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه   
2-2- اخلاق مدیریتی   
2-2-1- معنا و مفهوم اخلاق   
2-2-2- پیشینه تاریخی مطالعه اخلاق   
2-2-3- نظریه های اخلاق   
2-2-3-1- نظریه عاطفی   
2-2-3-2- نظریه وجدان   
2-2-3-3- نظریه فلاسفه اسلامی اراده   
2-2-3-4- نظریه زیبایی   
2-2-3-5- نظریه افلاطون   
2-2-3-6- نظریه پرستش   
2-2-3-7- نظریه عقلی   
2-2-3-8- نظریه نظریه کرامت و عزت نفس   
2-2-4- اخلاق نظری و اخلاق کاربردی    
2-2-5- اخلاق در مدیریت و ضرورت مطالعه آن   
2-2-6- عناصر اخلاق   
2-2-7- مدل ها و الگوهای رفتار اخلاقی مدیران   
2-2-7-1- مدل ارائه شده توسط دفت   
2-2-7-2- مدل ارائه شده توسط دوبرین و همکاران   
2-2-7-3- مدل ارائه شده توسط رابینز 
2-2-7-4- مدل ارائه شده توسط ابطحی   
2-2-7-5- مدل ارائه شده توسط لارنس و کولبرک   
2-2-8- مولفه های اخلاق   
2-2-8-1- اعتماد   
2-2-8-2- عدالت   
2-2-8-3- صداقت   
2-2-8-4- دوری از تبعیض   
2-2-8-5- احترام   
2-3 سلامت سازمانی   
2-3 -1- سازمان سالم   
2-3 -2- مفهوم سلامت   
2-3 -3- مفهوم سازمان و سلامت سازمانی  
2-3 -4- ویژگی¬های سازمان سالم   
2-3 -5- اهمیت سلامت سازمانی   
2-3-6- عوامل ایجاد و حفظ سلامت سازمانی   
2-3-7- منابع سلامت سازمانی   
2-3-8- سلامت سازمانی و تصمیم گیری مدیران   
2-3-9- زيربناي نظري سلامت سازماني   
2-3-10- ابعاد سلامت سازماني   
2-4- پیشینه پژوهش   
2-5- چهارچوب نظری پژوهش   
2-6- مدل مفهومی پژوهش   
خلاصه فصل دوم   

فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 
3-2- روش تحقیق
3-3- فرایند تحقیق 
3-4- جامعه آماری   
3-5- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه   
3-6 ابزار جمع آوری داده ها   
3-7- تعیین روایی و پایایی ابزار سنجش   
3-8- روش گردآوری داده ها  
3-9- روش تجزیه و تحلیل و آزمون های آماری  
خلاصه فصل سوم   

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه   
4-2 توصیف داده‌ها   
4-2 -1 توصیف شاخص‌های دموگرافیک   
4-2 -1-1 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن   
4-2 -1-2 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت   
4-2 -1-3 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات   
4-2 -1-4 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه خدمت  
4-2 -2 توصیف کمی متغیرهای پژوهش   
4-2 -3- توصیف کیفی متغیرهای اصلی پژوهش و مؤلفه های مربوطه  
4-2 -4- بررسی فرض نرمال  
4-3- آمار استنباطی
خلاصه فصل چهارم  

فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادها
5-1-مقدمه  
5-2- نتایج تجزیه و تحلیل های آماری   
5-3- بحث و بررسی   
5-4- پيشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق و ارائه راهکارها  
5-5- پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده   
5-6- محدودیت های تحقیق  
خلاصه فصل پنجم   
منابع و مأخذ
پیوست ها      محتوی فایل دانلودی

مناسب برای دانشجویان رشته مديريت19,900 تومان
پرداخت و دانلود
تعداد مشاهده
32
فرمت فایل دانلودی
.rar
حجم فایل
610 کیلوبایت
تعداد صفحات
144
مشکلی پیش اومده؟
فایل یار
کد کاربری 314
فروشگاه کاربر

دارای 19,596 فایل
917 کاربر ثبت نام شده
10,361 فروش موفق