راههای ارتباطی با ما
info@aryafile.ir 50002219074 09910385843

مجموعه تست آمار و احتمال مهندسی رشته پلیمر

مجموعه تست آمار و احتمال مهندسی رشته پلیمر

توضیحات محصول: مجموعه تست آمار و احتمال مهندسی رشته پلیمر برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد با پاسخ های کامل تشریحی برای کنکوریهای   

مجموعه تست  
آنالیز ترکیبی
1-
به کمک اعداد 9 ، 8 ، 6 ، 5 ، 3 ، 0 چند عدد سه رقمی زوج میتوان نوشت؟ 
 45 (4 52 (3 60 (2 48 (1 
2-
به چند طریق میتوان 3 مرد و 3 زن را دور میز گرد بصورت یکی در میان قرار داد؟ 
 3!´3! (4 6! (3 4!´2! (2 3!´2! (1 
3-
چند عدد پنجرقمی با اعداد 4 ، 9 ، 8 ، 3 ، 3 میتوان نوشت؟ 
 60 (4 120 (3 32 (2 52 (1 
4-
در بسط
6
(8z + 4k)
، ضریب جمله
2 4
z .k
کدام است؟ 
 (1  æ
 
5-
به چند طریق میتوان 7 نفر را به 2 دسته 2 تایی و 3 دسته یکی طوري قرار داد بهطوري که هر کدام در اتاقهاي 3 تایی و
اتاقهاي یکی قرار گیرند؟   
6-
تعداد کل مسیرهایی که از A به B میرسیم کدام است؟ 
 70 (2 8 ! (1 
 (4 4!´4! (3  
 
7-
در بسط
4
(7x +2y - 5z)
مجموع ضرائب کدام است؟ 
 16 (4 256 (3 64 (2 32 (1 
8-
یک گروه 18 نفري را در نظر بگیرید. اگرهر فرد بخواهد با افراد دیگردست بدهد به چند طریق دست دادن امکانپذیر
است؟ 
 153 (4 20! (3 100 (2 18! (1 
9-
از گروهی متشکل از 6 مرد و 4 زن شورایی مرکب از 3 مردو 3 زن بایستی تشکیل شود. این کار به چند طریق امکانپذیر
است اگر 2 نفراز زنها نخواهند با هم انتخاب شوند؟ 
 80 (4 o (3 6!´4! (2 6!-2! (1 
8 -10
نفر وزنه بردار در یک مسابقه شرکت دارند که 2 نفر امریکایی، 2 نفر روسی، 3 نفر چینـی و یـک نفـر کانـادایی اسـت
چنانچه چین یک نفر وزنه بردار در سه نفر اول و 2 وزنهبردار در سـه نفـرآخـر داشـته باشـد نتـایج ممکـن بـه چنـد صـورت
خواهد بود؟ 

 1680 (4 9 (3 56 (2 270 (1

اعداد در سوالات بالا به علت کپی کردن نا مرتب می باشد البته دردانلود اصلی این مشکل وجود ندارد.

محتوی فایل دانلودی

Pdfنوع فایل:
سایز: 646kb
تعداد صفحه:57



رایگان
دانلود
تعداد مشاهده
62
فرمت فایل دانلودی
.zip
حجم فایل
646 کیلوبایت
تعداد صفحات
57
مشکلی پیش اومده؟
فریده عبدالهی
کد کاربری 1197

دارای 15,033 فایل
870 کاربر ثبت نام شده
9,520 فروش موفق