راههای ارتباطی با ما
[email protected] 50002219074 09910385843

گزارش کارآموزی رشته برق در اداره برق شهرستان جنوبي كرمانشاه

قسمتی از متن:
درسيستم هاي انتقال DC قدرت توليد شده توسط ژنراتورهاي AC از طريق ترانسفورماتور ويك سوكننده الكترونيكي به خط انتقال DC داده ميشود . يك اينورترالكترونيكي ، جريان مستقيم رادرانتهاي خط به جريان متناوب تبديل مي كند تا بتوان ولتاژآنرا بايك ترانسفورماتور جهت مصرف كننده ها كاهش داد . مطالعات اقتصادي اغلب نشان داده است كه براي خطوط كوتاهتر ازحدود 560 كيلومتر استفاده ازخطوط انتقال هوائي DC مقرون به صرفه نيست .
بعد ازاينكه طرح توربينها ي بخارتوسط پارسون ارائه شد قدرتهاي توليد شده با اين توربين ها بيشترين محبوبيت رابراي طراحان سيستم ها بهمراه آورد . فركانس معرفي توربين هاي بخار باسرعت زياد لزوم افزايش فركانس واستاندارد كردن فركانس يك سيستم مطرح شد. با استاندارد كردن فركانس ، امكان اتصال سيستم ها به يكديگر نيز بوجود مي آمد. امروزه عموما" فركانس هاي 50 و60 هرتز درسيستم هاي قدرت مورد استفا ده مي باشند. امكان اتصال سيستم هاي قدرت كوچكتروبوجود آمدن سيستم هاي بهم پيوسته باعث رشد وبزرگ شدن سيستم هاي قدرت گرديد.
همزمان بابزرگ شدن سيستم هاي قدرت ورشد مصرف ، عناصرسيستم هاي قدرت نظير ژنراتورها وترانسفورماتورها تكامل بيشتري يافتند وبه عنوان مثال : ظرفيت كل نصب شده درسال 1982 دركشود آمريكا نزديك به 600/000  مگاوات بوده است كه توسط 5/2 كيلووات رابراي هرنفرنشان مي دهد .


فهرست:
فصل اول : مقدمه                                      
- تاريخچه صنعت برق                                                             
- فلسفه وجود پستهاي فشار قوي                                                 
- سيستم قدرت                                                                                           
1- پست                                                                    
2- بهره برداري از پستهايبرق                                           
- شرح وظايف اپراتور پستهاي 230 كيلو ولت                             
الف – وظايف اپراتور شبكار                                        
ب – وظايف اپراتور روزكار                                 
فصل دوم :   ترانس و ملحقات آن           
- تعريف ترانسفورماتور                           
-  تلفات ترانسفورماتور                               
- انواع ترانسفورماتور از نظر تعدادفاز                          
- ترانسفورماتور جريان                             
- ترانسفورماتورهاي ولتاژ V.Tو P.Tو C.V.T                                               
فصل سوم :  رله هاي حفاظت خط وترانس                  
1- حفاظتهاي ترانسفورماتور                                                             
- رله بوخهلتس                                                                         
- رله جريان زياد با زمان معكوس                                      
- رله ديفرانسيل                                                                      
 - رله ارت فالت                                                                                     
- رله اضافه جريان                                                             
- رله جريان زياد با زمان ثابت                                                           
2- حفاظت خط                                                                                        
- رله ديستانس                                                                  
فصل چهارم :   كليدهاي  قدرت                       
- كليدهاي فشار قوي                                                                             
- قطع كننده يا سكسيونر                                                                       
-قطع جرقه در كليدهاي فشار قوي                                                       
 - كليد قدرت يا دژنكتور                                                            
-  كليدهاي تمام روغني                                      


محتوی فایل دانلودی

در قالب Word و قابل ویرایش30,000 تومان
پرداخت و دانلود
تعداد مشاهده
2692
فرمت فایل دانلودی
.zip
حجم فایل
1,588 کیلوبایت
تعداد صفحات
55
مشکلی پیش اومده؟
میثم شیبانی
کد کاربری 601

دارای 46,188 فایل
1,179 کاربر ثبت نام شده
17,838 فروش موفق