راههای ارتباطی با ما
info@aryafile.ir 50002219074 09910385843

پروژه برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري

چكيده :
تنوع مؤسسات و گونه گوني فعاليتهاي مختلف اقتصادي در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداري را بر آن داشته تا در قالب مباني و اصول عمومي، راه حلهاي متناسبي را براي نگهداري حسابهاي فعاليتهاي گوناگون، به نحوي فراهم آورد كه صورتهاي مالي مؤسسات تصوير گوياتري از نتايج عمليات و وضعيت مالي ارائه دهند. از طرفي، فعاليتهاي مؤسسات اقتصادي در كشورهاي مختلف در بستري از اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي و در محدوده مناسبات حقوقي كشور انجام مي شود و اين عامل، به نوبه خود، جستجو و يافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهاي متعارف در سطح بين المللي الزامي كرده است.
ارجاع طرحهاي ساخت و ساز ابنيه، تأسيسات و تجهيزات بزرگ از طرف كارفرمايان عمومي و خصوصي به پيمانكاران مختلف، انعقاد قراردادهاي بلند مدت پيمانكاري براي اجراي طرحهاي ياد شده و انجام دادن فعاليتهاي ساخت و ساز در قالب اين قراردادها توسط پيمانكاران، يكي از فعاليتهاي عمده اقتصادي است كه نيازمند روشهاي مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعاليتهاي مالي، تهيه و تنظيم گزارشهاي درون سازماني، اندازه گيري و شناخت درآمد و در نهايت تهيه و ارائه صورتهاي مالي متناسب براي پيمانكاران و كارفرمايان است.


فهرست:
چکیده مطالب
ارکان اصلی پیمانکاری
کارفرما
پیمانکار
قرارداد
مؤسسات مشاوره ای یا پیمانکاری
انواع قراردادهای پیمانکاری
مراحل اجرای طرح
مرحله اول: مطالعات مقدماتی طرح
مرحله دوم: شناسایی تفصیلی طرح
مرحله سوم: اجرای طرح
مطالعات مقدماتی طرح
مطالعات شناسایی طرح
تهیه طرح مقدماتی
مرحله دوم: مطالعات تفصیلی طرح
تهیه نقشه های تفصیلی
تهیه اسناد و مدارک مناقصه
مرحله سوم: اجرای طرح
ارجاع کار به پیمانکار
دعوت از پیمانکاران برای اجرای طرح
شرکت در مناقصه
انتخاب پیمانکار
انعقاد قرارداد پیمانکاری
گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
تنظیم قرارداد پیمانکاری
دوره تضمین کارها
نظارت در اجرای عملیاتجبران خسارت
جبران خسارت
ابطال ضمانتنامه در مناقصه
تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت
تأدیه پیش پرداخت
عملیات اجرایی
ایجاد کارگاه
تخصیص تنخواه گردان به کارگاه
مخارج اجرای طرح
مخارج اجرای طرح بوسیله کارگاه
مخارج اجرای طرح بوسیله دفتر مرکزی
تنظیم و پرداخت صورت وضعیت کارها
تنظیم صورت وضعیت موقت کارها
پرداخت وجه صورت وضعیت کارها
ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات
تهیه صورت وضعیت قطعی
تهیة صورت حساب قطعی
استرداد نصف سپرده حسن انجام کار
بهره برداری و نگاهداری عملیات موضوع پیمان
استرداد نصف دیگر سپرده حسن انجام کار
ثبت عملیات مالی قراردادهای بلند مدت پیمانکاری
حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکار
مخارج پیمان در طول اجرای طرح
تسهیم هزینه های سربار بر مبنای مواد مستقیم
تسهیم هزینه های سربار بر مبنای دستمزد مستقیم
به حساب دارایی بردن بهره
مثال شرکت پیمانکاری بناساز همراح با مراحل و رسم جداول مربوطه
روشهای متداول شناسایی سود پیمانکاری
شناسایی درآمد
روش کار تکمیل شده
صورت سود و زیان
روش درصد پیشرفت کار
برآورد کل هزینه پیمان
برآورد کل درآمد یا مبلغ پیمان
اندازه گیری میزان پیشرفت کار
ثبت در دفتر روزنامه
درآمد دوره جاری پیمان
هزینه دوره جاری پیمان
سود ناخالص دوره جاری پیمان
نحوه انعکاس در صورتهای مالی
انتخاب روش شناسایی سود پیمانکاری
نحوه گزارش در صورتهای مالی
خلاصه مبانی شناسایی درآمد پیمانکاری
حسابداری زیان ناشی از قراردادهای بلند مدت پیمانکاری
روشهای شناسایی سود پیمانکاری در سطح جهان
نمودار محتوای عملیات پیمانکاری


محتوی فایل دانلودی

در قالب Word و قابل ویرایش17,000 تومان
پرداخت و دانلود
تعداد مشاهده
2372
فرمت فایل دانلودی
.doc
حجم فایل
679 کیلوبایت
تعداد صفحات
86
مشکلی پیش اومده؟
سعید سپهری
کد کاربری 503

دارای 19,195 فایل
906 کاربر ثبت نام شده
9,747 فروش موفق