کاملترین قانون مالیات بر ارزش افزوده

دسته بندی ها

کاملترین قانون مالیات بر ارزش افزوده

کاملترین قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ مقدمه: ماليات بر ارزش افزوده به عنوان مالياتي غيرمستقيم كه بر مصرف كالاها و خدمات وضع ميگردد، هم اكنون در بيش از 140 كشور جهان به مورد اجرا گذاشته شده است. استقرار اين نظام مالياتي در جمهوري اسلامي ايران به عنوان بخش مهمي از تحولات نظام مالياتي كشور محسوب ميگرد

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 344 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 89

حجم فایل:1,182 کیلوبایت

<   پرداخت و دانلود  قیمت: 4,900 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • مقدمه:
  ماليات بر ارزش افزوده به عنوان مالياتي غيرمستقيم كه بر مصرف كالاها و خدمات
  وضع ميگردد، هم اكنون در بيش از 140 كشور جهان به مورد اجرا گذاشته شده است.
  استقرار اين نظام مالياتي در جمهوري اسلامي ايران به عنوان بخش مهمي از تحولات نظام
  مالياتي كشور محسوب ميگردد و لايحه مربوطه اولين بار در دهه 1360 به مجلس شوراي
  اسلامي ارائه گرديد، ليكن به دليل شرايط خاص اقتصادي ناشي از جنگ تحميلي، دولت
  لايحه را در اواسط بررسي از مجلس شوراي اسلامي پس گرفت.
  در اواخر دهه 1370 ، تدوين مجدد لايحه ماليات بر ارزش افزوده در دستور كار قرار
  گرفت و لايحه نهايتاً در سال 1380 به دولت ارائه شد. اين لايحه در سال 1381 توسط
  دولت جمهوري اسلامي ايران تصويب و به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديد. فرآيند
  بررسي و تصويب لايحه مذكور با دقت تمام و با حضور كارشناسان و صاحبنظران و
  همچنين نمايندگان متعددي از دولت و بخش خصوصي، نهايتاً در چارچوب اصل 85 قانون
  اساسي در مهرماه 1386 به پايان رسيد و لايحه توسط مجلس شوراي اسلامي به شوراي
  نگهبان ارسال شد.
  ايرادات شوراي نگهبان در سه نوبت توسط كميسيون اقتصادي مجلس شوراي
  اسلامي مرتفع گرديد و نهايتاً در خرداد ماه 1387 قانون ماليات بر ارزش افزوده به تائيد
  شوراي نگهبان رسيد و در تيرماه 1387 توسط رئيس جمهور محترم براي اجرا به وزارت
  امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد.
  فهرست:
  مقدمه  
  فصل اول  كليات و تعاريف  
  ماده 1  دامنه شمول قانون  
  ماده 2  منظور از ماليات در قانون  
  ماده 3  تعريف ارزش افزوده  
  ماده 4  منظور از عرضه كالا  
  تبصره  منظور عرضه به خود و مشموليت آن  
  ماده 5  منظور از ارائه خدمات  
  ماده 6  تعريف واردات  
  ماده 7  تعريف صادرات  
  ماده 8  تعريف مؤدي  
  ماده 9  منظور از معاوضه كالا و خدمات  
  ماده 10  دورههاي مالياتي   
  ماده 11  تاريخ تعلق ماليات  
  فصل دوم  معافيتها  
  ماده 12  كالاها و خدمات معاف از پرداخت ماليات  
  ماده 13  استرداد ماليات صادرات كالا و خدمات  
  تبصره  استرداد كالاهاي همراه مسافران تبعه خارجي 
  فصل سوم  مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات 
  ماده 14  مأخذ محاسبه ماليات 
  ماده 15  مأخذ ماليات در مورد واردات 
  ماده 16  نرخ ماليات بر ارزش افزوده 
  ماده 17  ترتيب تهاتر مالياتهاي دريافتي و پرداختي 
  تبصره 1  استرداد يا تهاتر اضافه پرداختي ماليات 
  تبصره 2  عدم استرداد ماليات كالاها و خدمات معاف 
  تبصره 3  عرضه توام كالاها و خدمات مشمول و معاف 
  تبصره 4  اعتبار مالياتي كالاهاي خاص 
  تبصره 5  ماليات پرداختي غير قابل استرداد به عنوان هديه قابل قبول مالياتي 
  تبصره 6  خسارت ديركرد در استرداد 
  تبصره 7  استرداد مالياتها و عوارض پرداختي شهرداريها 
  فصل چهارم  وظايف و تكاليف مؤديان
  ماده 18  ثبت نام مؤديان 
  ماده 19  الزام و نحوه صدور صورتحساب 
  ماده 20  وصول ماليات توسط مؤديان 
  تبصره 1  تكاليف گمرك در وصول 
  تبصره 2  نحوه اخذ ماليات بر واردات خدمات 
  ماده 21  نحوه و مهلت تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات 
  ماده 22  تخلفات و جرائم عدم انجام تكاليف قانوني 
  ماده 23  جرائم تاخير 
  فصل پنجم  سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن 
  ماده 24  ساختار سازماني و تشكيلات 
  تبصره – جذب نيروي انساني مورد نياز 
  ماده 25  پستهاي سازماني و شرح وظايف 
  ماده 26  الزام به ارائه دفاتر و اسناد و مدارك و رسيدگي از طريق علي الرأس 
  ماده 27  تنظيم گزارش حسابرسي توسط حسابداران رسمي 
  تبصره 1 پذيرش گزارش حسابداران رسمي 
  تبصره 2 - ارجاع حسابرسي از سوي سازمان امور مالياتي كشور به حسابداران
  رسمي 
  ماده 28  تاسيس جامعه مشاوران رسمي مالياتي 
  ماده 29  مهلت اعتراض مؤدي و نحوه رفع اختلاف با مودي 
  ماده 30  تكليف بانكها و مؤسسات اعتباري به ارائه اطلاعات مورد نياز سازمان
  امور مالياتي  
  ماده 31  نحوه همكاري شهرداريها با سازمان امور مالياتي 
  ماده 32  نحوه رسيدگي به تخلفات مأموران مالياتي 
  ماده 33  احكام مربوط به ق.م.م كه در مورد قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز
  جاري است 
  فصل ششم  ساير مقررات 
  ماده 34  تكليف به نگهداري اسناد و مدارك به مدت 10 سال پس از سال
  مالي مربوط 
  ماده 35  تدوين برنامه پنج ساله فرهنگ سازي مالياتي 
  ماده 36  تمركز بودجه سازمان امور مالياتي كشور 
  ماده 37  آموزش، تشويق و جايزه مصرفكنندگان و مؤديان 
  فصل هفتم  عوارض كالاها و خدمات 
  ماده 38  نرخ عوارض شهرداريها 
  تبصره 1 عوارض واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست 
  تبصره 2 استرداد عوارض به واحدهايي كه در امر ارتقاء مهارت و
  سلامت كاركنان هزينه مينمايند 
  0 درصد عوارض براي تاسيس و توسعه واحدهاي / تبصره 3 اختصاص 
  آموزشي 
  ماده 39  نحوه واريز عوارض به حسابهاي رابط 
  ماده 40  تسري احكام قانون ماليات بر ارزش افزوده به عوارض فصل هفتم 
  فصل هشتم  حقوق ورودي 
  ماده 41  حقوق ورودي گمركي  
  فصل نهم  ساير مالياتها و عوارض خاص 
  ماده 42  ماليات نقل و انتقال خودرو 
  تبصره 1 تكاليف دفاتر اسناد رسمي در زمان تنظيم سند انواع خودرو 
  تبصره 2 تنظيم وكالتنامههاي رسمي 
  تبصره 3 جرايم دفاتر اسناد رسمي 
  تبصره 4 فسخ و اقاله اسناد خودرو 
  تبصره 5  انتقال اوليه خودرو از كارخانه و همچنين صلح و هبه 
  تبصره 6  قيمت مبناي محاسبه ماليات و عوارض 
  تبصره 7 تكليف نيروي انتظامي در هنگام نقل و انتقال 
  ماده 43  ماليات و عوارض خدمات خاص 
  ماده 44  دريافت وجوه جهت تمديد و يا اصلاح انواع كارتها و مجوزها 
  ماده 45  وجوه دريافتي از مسافران هنگام خروج از كشور 
  تبصره  دارندگان گذرنامههاي خاص 
  ماده 46  نحوه واريز ماليات و عوارض خاص 
  ماده 47  عوارض خاص  
  بند الف  عوارض خدمات مسافري بين شهري 
  بند ب  عوارض ساليانه خودروهاي سواري 
  بند ج  عوارض شمارهگذاري 
  تبصره 1 عوارض شماره گذاري خودروهاي وارداتي 
  تبصره 2 تكليف نيروي انتظامي به اخذ گواهي پرداخت ماليات و عوارض 
  ماده 48  عوارض فرودگاهي بليط پروازهاي داخلي 
  ماده 49  آييننامه ترتيبات اجرايي احكام فصل نهم 
  فصل دهم  تكليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجرا 
  ماده 50  ممنوعيت اخذ ماليات و عوارض توسط ساير مراجع 
  تبصره 1 وضع ساير عوارض (به جز بركالاها و خدمات موضوع اين قانون) 
  تبصره 2 اصلاح ميزان عوارض نوسازي 
  تبصره 3 لغو اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض شهرداريها و
  دهياريها 
  تبصره 4 مسئوليت وزارت كشور بر نظارت بر حسن اجراي اين ماده 
  ماده 51  اصلاح بند ه ماده 3 قانون موسوم به تجميع عوارض 
  ماده 52  لغو ساير مالياتهاي غير مستقيم و عوارض و تعيين استثنائات مربوط 
  تبصره – هزينه، كارمزد و ساير وجوه دريافتي در ازاء ارائه مستقيم خدمات
  خاص و يا فروش 
  ماده 53  تاريخ اجراي قانون 

  برچسب ها: کاملترین قانون مالیات بر ارزش افزوده تحقیق مالیات بر ارزش افزوده مقاله مالیات بر ارزش افزوده دانلود پایان نامه مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده تحقیق ارزش افزوده مقاله ارزش افزوده دانلود رایگان تحقیق حقوق نمونه سوال رایگان حقوق
 • مناسب برای دانشجویان رشته های حقوق و رشته های مرتبط
 • در قالب PDF
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

آریافایل صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی

 • 09374541385
 • info@aryafile.ir


logo-samandehi
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.
طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.